Dunaplaszt Kerítésfesték Spray fekete 300 400ml

-5%
Dunaplaszt Kerítésfesték Spray fekete 300 400ml
Dunaplaszt Kerítésfesték Aerosol
Alkalmazás: Lenolajkencével vagy Xylamonnal beeresztett, vagy régebben lazúrral, zománcfestékkel lefestett fafelületre ecseteléssel, szórással vagy teddy-hengerrel lehet felvinni. Új, fémtiszta vagy régi drótkefézett acélfelületre 2 rétegben felhordva korróziógátló pigment-tartalmánál fogva megfelelő védelmet nyújt. Felület előkészítéshez rozsdaoldó alkalmazását nem javasoljuk.

A festék teljes keresztmetszeti átkeményedése 2-3 hét alatt történik meg.

A kerítésfesték össz rétegvastagsága nem haladhatja meg a 120 µm-t. Vastagabb bevonat esetén a felső réteg meggátolja a festék alsó rétegének száradását.

A festéshez használt eszközök tisztítása lakkbenzinnel történhet.

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50ºC feletti hőmérsékletnek, napfénynek sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni tilos.

Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni!

Az aeroszolokba töltött hajtógáz propán-bután és dimetil-éter.

Tűzveszélyes aeroszol kategória 1.

Veszélyes Anyagtartalom: Kéntelenített nafta nehéz40(szénhidrogének,C9-C12,n-alkánok,izoalkánok,ciklikus aromás(2-25%) <15 %, izobutilacetát <10 %,

VOC tartalom: a termék legfeljebb 840 g/l VOC-t tartalmaz

Kiadóság: Egy rétegben kb. 2,5 m2 felület festésére elegendő.

Figyelmeztető mondatok:

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H 229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsódást okozhat.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.Óvintézkedésre utaló mondatok:

P102 – Gyerekektől távol tartandó

P210 – Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/ forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 – Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 – Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem

P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőztette helyiségben használható.

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása.

P410+P412 – Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.
1 520 Ft
Akció: 1 448 Ft
Kezdete: 2021.05.27   A készlet erejéig!
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Kérdés a termékről
Adatok
Adatok
Cikkszám
100034803
Tömeg
810 g/db
Webáruház készítés
argep.hu